Producenci

Polityka Prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ POLITYKA COOKIES

SKLEPU www.natura-akacka.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.natura-akacka.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
  1. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania,  usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
  2. Polityka Cookies
   1. Postanowienia końcowe

 

 

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.natura-akacka.pl jest właściciel sklepu.
 2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest Małgorzata Akacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  NATURA  Małgorzata Akacka, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wolskiej 84/86, 01-141 Warszawa, o numerze NIP: 5270023982  oraz REGON: 010669698  wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3. Właściciel określony w pkt 2 jest jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego oraz sprzedawcą i administratorem danych.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem www.natura-akacka.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza polityka prywatności, tj. osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Zgodnie z pkt powyższym, administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.
 8. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów. 
 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

 

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

 1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:

a)         zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;

b)        dostawa produktów i obsługa reklamacji;

c)         obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;

d)        logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień;

e)         marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez klienta.

 1. Dane użytkowników, którzy nie są klientami sklepu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników zadane poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Administrator przetwarza następujące dane swoich klientów:

a)         imię;

b)        nazwisko;

c)         adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);

d)        adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);

e)         adres e-mail;

f)         numer telefonu;

g)        nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy klientów nie będących konsumentami;

h)        numer NIP – opcjonalnie, dotyczy klientów nie będących konsumentami.

 1. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników, nie będących klientami sklepu:

a)         adres poczty e-mail.

 1. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej polityki prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie sklepu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru do klienta ze sklepu.
 2. Podanie danych osobowych określonych w pkt 4 niniejszej polityki prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.
 3. Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani klienci.
 4. Założenie przez klienta konta w sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody klienta i pozwala dokonywać zakupów w sklepie, z możliwością kontrolowania stanu złożonych zamówień.

 

 

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać administratorowi poprzez e-mail:   shop@natura-akacka.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego lub drogą pocztową na adres: NATURA Małgorzata Akacka, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa.
 4. W każdej chwili użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3.
 5. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika bez zbędnej zwłoki.

 

 

IV Polityka cookies

 

 1. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu.
 2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a)         Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;

b)        Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;

c)         Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela;

d)        Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a)         identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

b)        zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c)         zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu;

d)        utrzymywania sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e)         dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników;

f)         optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników;

g)        tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
 2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.
 5. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 6. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)         czas nadejścia zapytania;

b)        czas wysłania odpowiedzi;

c)         nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d)        informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

e)         adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;

f)         informacje o przeglądarce użytkownika;

g)        informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 3. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmioty współpracujące z Natura Małgorzata Akacka – Google Inc. Sklep internetowy wykorzystuje usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:

a)         polityka prywatności Google Analytics: link;

b)        polityka prywatności You Tube: link.

 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (aby zapoznać się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej):

a)         Chrome > link;

b)        Firefox > link;

c)         Internet Explorer > link;

d)        Opera > link;

e)         Safari > link.

 1.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w urządzeniach mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

a)         Android > link ;

b)        Blackberry > linkbrowser_60_1072866_11.jsp ;

c)         iOS (Safari) > link ;

d)        Windows Phone > link.

 1. W celu usunięcia konta klienta może:

a)         wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres administratora: NATURA Małgorzata Akacka, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa;

b)        przesłać zgłoszenie na adres: shop@natura-akacka.com.pl.

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 2. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 3. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 4. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, użytkowników ma administrator lub wybrani pracownicy sklepu, z zastrzeżeniem pkt poniżej.
 5. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

 

V Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: shop@natura-akacka.com.pl lub telefoniczne pod nr telefonu: (0-22) 632-32-43 oraz 602-263-321.
 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.
 4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 7. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
 8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 26 lutego 2014r.

 

Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

 1. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 2. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.
 3.  Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: shop@natura-akacka.com.pl  bądź też listownie na adres:

Natura Małgorzata Akacka

ul. Wolska 84/86;

01-141 Warszawa 

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 2. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 3. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 5. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia;
 6. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 7. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 8. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 9. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 10. dostarczania prasy;
 11. usług w zakresie gier hazardowych.

 

VIII. Procedura składania reklamacji

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
 7. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,
 8. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

IX. Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
 3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale VIII regulaminu „Procedura składania reklamacji”.

X. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 

 1.      Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
 2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz;
 3.  założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym;
 4. newsletter.
  1.      Z tytułu zawarcia i/lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów.
  2.      Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
  3.      Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
  4. Do korzystania ze sklepu internetowego www.natura-akacka.pl, tj. pomyślnego zawierania umów o świadczenie usługi elektronicznej i/lub umów sprzedaży, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową wraz z dostępem do poczty elektronicznej. Zalecane jest również włączenie obsługi Java Script oraz uaktywnienie obsługi plików typu „cookies” oraz ustawienie poniższych parametrów w  rozdzielczości monitora: 1024x768 pikseli.
  5. Usługodawca zaleca korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych:
  6. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  7. Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  8. Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej.
   1. Usługobiorcy nie wolno:
   2. korzystać z kont innych usługobiorców bez zgody innego usługobiorcy;
   3. naruszać prawa osób trzecich, w tym praw autorskich;
   4. dostarczać i /lub rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności pornografii czy  nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji;
   5. korzystać z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   6. rozsyłać lub umieszczać w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
    1. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
    2. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy bezprawnie zakłóca funkcjonowanie sklepu internetowego www.natura-akacka.pl, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zaprzestania naruszeń. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
    3. Poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza sie praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
    4. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.
    5.   Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
    6. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

XI Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 3. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego  wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
 7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
 8. telefon: (0-22) 632-32-43 lub 602-263-321,
 9. e-mail: shop@natura-akacka.com.pl,
 10. pisemnie na adres: Natura Małgorzata Akacka, ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa 
 11. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu: http://natura-akacka.pl/pl/contact
  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.natura-akacka.pl. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie  go i zapisanie w pamięci komputera.
  2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2014 roku.   

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa (Poczta Polska PL) już od 249,00 zł.

Rzetelny Przedsiębiorca

Natura Akacka opinie

Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą firmy Solgar

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl